Životno osiguranje

Životno osiguranje uz štednju zbrinjava nedostatak novca u starosti, te pokriva posljedice nastanka bolesti, prirodne smrti ili smrti usled nezgode.

Osiguranje od posljedica nezgode je osiguranje od iznenadnih i nepredvidivih događaja.

Ovo osiguranje namijenjeno je svakom zdravom licu kod koga u toku trajanja osiguranja može doći do potrebe za nekom od 300 različitih hirurških intervencija.

Osiguranja djece se ugovaraju za uzrast od 0 do 14 godina i nude štednju i osiguranje od posljedica nezgode.