GRAWE ELITE 20 PLUS

GRAWE Elite 20 plus je najsveobuhvatniji program osiguranja života za slučaj doživljenja isteka ugovora, smrti usled nastupa teške bolesti i smrti kao posledica nesrećnog slučaja.

Ovo osiguranje uz štednu komponentu sadrži i komponentu istovremene zaštite i osiguranja zdravlja korisnika, gdje korisnik u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti ima pravo na isplatu cjelokupne osigurane sume s pripisanim udjelom u dobiti što mu pruža finansijsku sigurnost u razdoblju izlječenja, čime već sada osigurava sigurniju budućnost za sebe i svoje najmilije.

Teške bolesti pokrivene GRAWE Elite osiguranjem jesu:

 • srčani infarkt,
 • bypass-operacija koronarnih arterija,
 • karcinom,
 • moždani udar,
 • hronično oboljenje bubrega,
 • transplantacija organa,
 • multipla skleroza,
 • paraliza,
 • sljepilo
 • operacija aorte
 • zamjena srčanih zalistaka (valvula)
 • dobroćudni (benigni) moždani tumor
 • koma
 • hronično oboljenje jetre
 • terminalna opstruktivna bolest pluća
 • gubitak ekstremiteta (udova)
 • teška trauma (povreda glave)
 • teške opekotine
 • gubitak glasa i funkcije govora
 • gluvoća (gubitak sluha)
 • pored gore navedenih 20 bolesti ovim osiguranjem je obuhvaćeno da neko od navedenih oboljenja nastupi kod Vašeg djeteta (djece), u uzrastu od navršene treće do navršenih osamnaest godina života, kojom prilikom se isplaćuje 1/4 osigurane sume roditelja, ali ne veća od 7.500 EUR.

Isplata osigurane sume u slučaju oboljenja djeteta ne umanjuje pokriće koje važi za nosioca osiguranja.
U ovom slučaju pokriće se odnosi na 12 teških bolesti i to: karcinom, hronično oboljenje bubrega, transplantaciju organa, paralizu, slijepilo, zamjenu srčanih zalizaka, dobroćudni moždani tumor, komu, gubitak ekstremiteta, tešku traumu glave, teške opekotine i gluvoća (gubitak sluha).

Osim osnovnog pokrića Grawe Elite 20 plus pruža i mogućnost dodatnog osiguranja od:

1.posledica nesrećnog slučaja koji za posledicu ima trajnu invalidnost-nezgoda, Procenat invalidnosti se određuje na osnovu ljekarske dokumentacije i isplaćuje prema procentu od osigurane sume za trajnu invalidnost
2. 300 različitih taksativno nabrojanih hirurških intervencija kao i
3. osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vrijeme radne nesposobnosti-AUZ  (Dodatna prednost koju Vam pruža ugovorni oblik zaštite GRAWE Elite jeste ako osiguraniku tokom trajanja osiguranja prije svoje navršene pedesete godine života  nastup bolesti ili nesrećni slučaj uzrokuju privremenu ili trajnu radnu nesposobnost osiguranika.

Prema uslovima socijalnog sistema osobe pogođene takvom situacijom nakon 42. dana radne nesposobnosti ostaju bez prave zaštite dok GRAWE osiguranje svoje korisnike koji su ugovorili GRAWE Elite nakon 42. dana radne nesposobnosti, oslobađa plaćanja premije osiguranja sve do prestanka osiguranikove radne nesposobnosti, isteka ugovora ili navršene 65. godine života).

Dodatne mogućnosti : kod svakog ugovora o osiguranju ugovarač u toku trajanja osiguranja ima pravo na:

 1. Indeksaciju-osiguranje novca od inflacije
 2. Povećanje ili smanjenje premije
 3. Kapitalizaciju-prestanak daljeg plaćanja
 4. Otkup polise
 5. Pozajmica-predujam
 6. Mirovanje/zamrzavanje u trajanju do 12 mjeseci
 7. Vinkulacija polise u korist banke
 8. Oisguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vrijeme radne nesposobnosti-AUZ

Grawe Elite 20 plus obuhvata sljedeće osigurane slučajeve:

 1. Doživljenje isteka osiguranja- isplata osigurane sume i pripisane dobiti
 2. Prirodna smrt osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja- isplata naslednicima jedne osigurane sume i pripisane dobiti do smrti osiguranika
 3. Nasilna smrt za virjeme trajanja osiguranja-isplata naslednicima dvije osigurane sume i pripisane dobiti do trenutka smrti osiguranika
 4. Nastup jedne od gore nevedenih teških bolesti- isplata jedne osigurane sume i pripisane dobiti do nastupa bolesti
 5. U slučaju nastupa dolje navedenih teških bolesti kod djece osiguranika,uzrasta od treće do osamnaeste godine isplaćuje se 1/4 njihove osigurane sume, a maksimum 7.500eura s tim da osigurana suma roditelja/staratelja ostaje nepromijena.

Osiguravaju se zdrave osobe od navršenih 15 do navršenih 60 godina života.

Maksimalna osigurana suma iznosi 150.000 eura na period od 10 do 45 godina trajanja osiguranja, gornja granica isteka osiguranja je navršenih 70 godina života.
Plaćanje premije je moguće izmirivati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno uz otvoren trajni nalog u banci.

Uz Grawe ELITE 20 PLUS obezbijedite sebi na vrijeme sigurnost za spokojnu starost u vidu ušteđenog kapitala koji će Vam odbro doći nakon radnog vijeka.