GRAWE G5

Program G5S je program životnog osiguranja namijenjen licima koja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da se osiguraju po nekoj drugoj tarifi životnog osiguranja, a žele i mogu da štede.

 Uz osiguranje po tarifi GRAWE G5 može da se zaključi i:

  1. dodatno osiguranje za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja

Licima sa povećanim rizikom zbog hobija i zanimanja ne obračunava se doplatak na premiju za životno osiguranje.

Ugovorena suma se isplaćuje samo po isteku trajanja osiguranja, a u slučaju smrti osiguranika isplaćuje se dio osigurane sume.

U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu za smrt kao posljedicu nesrećnog slučaja, dio osigurane sume osiguranja života i pripadajuću dobit do tog trenutka.

Mogu se osigurati lica od navršenih 15 godina života do navršenih 65 godina života. Gornja granica za istek osiguranja je 75 godina starosti.

Plaćanje premije je moguće izmirivati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno uz otvoren trajni nalog u banci.