RENTNO OSIGURANJE

Rentno osiguranje spada u grupu osiguranja na koju se pripisuje dobit. Ukupnu rentu koja se isplaćuje osiguraniku čine zagarantovana renta i GRAWE bonus renta:

 • Zagarantovana renta je zagarantovani iznos za isplatu koji ugovaraju ugovarač osiguranja i osiguravač prilikom zaključenja ugovora. Zagarantovana renta se ne mijenja tokom trajanja ugovora.
 • GRAWE bonus renta zavisi od ostvarenih prinosa ulaganja sredstava rentnog osiguranja i zbog toga može da dođe do povećanja ili smanjenja ukupne rente.

Moguće tarife rentnog osiguranja su:

 1. GRAWE PREMIUM 4 LIFE-Doživotna renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

  jašnjenje Osiguranje doživotne rente sa povratom kapitala i sa jednokratnom uplatom premije. Povrat kapitala predstavlja razliku između uplaćene jednokratne premije i zbira isplaćenih renti.

  Renta se isplaćuje doživotno, odnosno do smrti osiguranika. U slučaju smrti osiguranika, korisnicima osiguranja, ili ako korisnici osiguranja nisu navedeni, zakonskim nasljednicima, isplaćuje se razlika između uplaćene premije i zbira isplaćenih renti do smrti osiguranika. Ako je zbir isplaćenih renti prije smrti osiguranika veći od uplaćene premije, korisnici osiguranja, ili ako korisnici osiguranja nisu navedeni, zakonski nasljednici, ne dobijaju povrat kapitala u slučaju smrti osiguranika.

 2. GRAWE PREMIUM 4 LIFE DUO- Doživona renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika

  Osiguranje doživotne rente sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika i sa jednokratnom uplatom premije. U slučaju smrti prvog osiguranika, osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku. Ugovarač osiguranja određuje drugog osiguranika prilikom zaključenja ugovora.

  Garantovani period isplate je ugovoreni period u kome osiguravač ima obavezu da isplaćuje rentu. Kod doživotne rente garantovani period isplate rente je uvijek 10 godina

  Renta se isplaćuje doživotno, odnosno do smrti osiguranika. Ako prvi osiguranik umre prije drugog osiguranika:

  • u toku trajanja garantovanog perioda isplate rente - osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku do isteka garantovanog perioda u punom iznosu, a nakon isteka garantovanog perioda isplate u iznosu 60% od ukupne rente do njegove smrti;
  • nakon isteka garantovanog perioda isplate rente - osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku u iznosu 60% od ukupne rente sve do smrti drugog osiguranika. Ako prvi i drugi osiguranik umru u toku trajanja garantovanog perioda isplate rente, renta će se isplatiti korisnicima osiguranja koje određuje ugovarač osiguranja, ili ako korisnici osiguranja nisu navedeni, onda zakonskim nasljednicima u iznosu 100% od ukupne rente do isteka garantovanog perioda isplate.
 3. GRAWE PREMIUM GARANT- Privremena renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

  Osiguranje privremene rente sa povratom kapitala i sa jednokratnom uplatom premije. Povrat kapitala predstavlja razliku između uplaćene jednokratne premije i zbira isplaćenih renti.

  U slučaju smrti osiguranika prije isteka ugovorenog trajanja isplate rente, razlika između uplaćene premije i zbira isplaćenih renti do smrti osiguranika isplatiće se korisnicima osiguranja, a ako korisnici osiguranja nisu navedeni, zakonskim nasljednicima. Ako je zbir isplaćenih renti prije smrti osiguranika veći od uplaćene premije, korisnici osiguranja ili, ako korisnici osiguranja nisu navedeni, zakonski nasljednici, ne dobijaju povrat kapitala u slučaju smrti osiguranika.

 4. GRAWE PREMIUM GARANT DUO- Privremena renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika

  Osiguranje privremene rente sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika i sa jednokratnom uplatom premije. U slučaju smrti prvog osiguranika, osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku. Ugovarač osiguranja određuje drugog osiguranika prilikom zaključenja ugovora.

  Garantovani period isplate je ugovoreni period u kome osiguravač ima obavezu da isplaćuje rentu. Kod privremene rente garantovani period isplate rente je 50% od ugovorenog trajanja osiguranja (zaokruživanje na prvi veći cijeli broj; npr. ako je ugovoreno trajanje rentnog osiguranja 5 godina, 50% je 2,5 godine, ali garantovani period isplate će da bude 3 godine).

  Osiguravač isplaćuje rentu do smrti prvog osiguranika, ali najkasnije do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente. Ako prvi osiguranik umre prije drugog osiguranika: · u toku trajanja garantovanog perioda isplate rente - osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku do isteka garantovanog perioda u punom iznosu, a nakon isteka garantovanog perioda isplate u iznosu 60% od ukupne rente do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente ili do njegove smrti. · nakon isteka garantovanog perioda isplate rente - osiguravač isplaćuje rentu drugom osiguraniku u iznosu 60% od ukupne rente do njegove smrti, a najdalje do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente. Ako prvi i drugi osiguranik umru u toku trajanja garantovanog perioda isplate rente, renta će se isplatiti korisnicima osiguranja koje određuje ugovarač osiguranja, ili ako korisnici osiguranja nisu navedeni, onda zakonskim nasljednicima u iznosu 100% od ukupne rente do isteka garantovanog perioda isplate.