Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Gradjevinska preduzeća se u svom radu susreću sa posebnom vrstom rizika. Sve dok se objekti ne predaju naručiocu, suočavaju se sa vilikim brojem opasnosti koje mogu u trenutku uništiti sav njihov rad. Osiguranje objekata u toku izgradnje, montaže, dogradnje, sanacije ili adaptacije moguće je urediti posebnim osiguranjem objekata u montaži koja pokrivaju sve osnovne opasnosti, koje mogu ometati izgradnju odnosno montažu.

Ovo osiguranje namijenjeno je prvenstveno investitorima, izvodjačima i proizvodjačima. Predmet osiguranja objekata u izgradnji/montaži su objekti u izgradnji građevinski i instalacioni materijali, građevinski radovi i elektro-mašinska oprema koja je namijenjena za izgradnju na osiguranom objektu. Predmet osiguranja mogu biti i postojeći objekti koji se rekonstruišu, proširuju, pomoćni objekti, alat i pribor, stvari radnika i sl.

Osigurani rizici mogu biti požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacija i demonstracija, pad letilice, izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi, odronjavanje, slijeganje tla, mraz, kretanje leda, sniježna lavina i nepredvidjene atmosferske podavine, nepredvidjene građevinske, odnosno montažne nezgode, nespretnost, nehat i zla namjera radnika, ili nekog drugog lica i provalna krađa. Ukoliko se posebno ugovori, mogu biti pokrivene i opasnosti poplave i bujice, visoke i podzemne vode, odgovornost izvodjača radova za štete prouzrokovane trećim licima i ugovorna odgovornost izvodjača radova u garantnom roku