Osiguranje od opasnosti požara i drugih opasnosti

Ovo osiguranje štiti vašu imovinu od opasnosti požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, udara sopstvenog motornog vozila ili radne mašine, pad letilice, manifestacije i demonstracije. Osim od ovih rizika, možete osigurati vašu imovinu od poplave, bujice i visokih voda, klizanja tla i odronjavanja, slijeganja tla, sniježne lavine, iscurenja, izlivanja vode iz instalacija, samozapaljenja zaliha, udara nepoznatog motornog vozila i zemljotresa.

Predmet osiguranja mogu biti sve vrste zgrada i njihovi djelovi, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugradjene instalacije i ostala ugradjena mehanička oprema (liftovi, klima uredjaji i sl.) i druge vrste nekretnina. Osim nekretnina, osiguravamo i pokretne stvari koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, stvari trećih lica, opremu, zalihe materijala i proizvoda, novac i hartije od vrijednosti).

Ukoliko ste pravno lice omogućavamo vam osiguranje prekida rada usled požara(šomaž) kojim se nadoknadjuju troškovi koji su nastali usled prekida rada, odnosno izgubljena dobit.