Osiguranje od opasnosti provalne kradje i razbojništva

Kako je provalna kradja i razbojništvo sve više dio naše svakodnevnice, razmišljajte na vrijeme i o ovoj opasnosti.
Možete osigurati sve pokretne stvari, vaše lične stvari, opremu, novac, dragocjenosti, zalihe, i druge vrijednosti za vrijeme prenosa i prevoza.
Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne kradje i razbojništva kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne kradje.
Pored toga što su osigurane štete od odnošenja, oštećenja ili uništenja osigurane stvari takodje vam garantujemo do odredjenog iznosa i nadoknadu štete prouzrokovane oštećenjem građevinskih djelova prostorija, instalacija i opreme u kojima su se nalazile osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne kradje. 

Važno je znati:

Provalnom kradjom i razbojništvom se smatra kradja ako njen izvršilac provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora ili provaljivanjem tavanice, zida ili podove ili ukoliko otvori mjesto osiguranja lažnim ključem ili nekim drugim sredstvom koje nije namijenjeno za redovno otvaranje, kao i na druge slične načine.

Novac, hartije od vrijednosti, drago kamenje, zlato i druge dragocjenosti osigurani su od provalne kradje i razbojništa samo ako i dok se nalaze u posebno zaključanom spremištu (željezna blagajna, trezor i sl.).