Osiguranje stakla od loma

Kupovinom polise osiguranja za opasnost loma stakla obezbijedjena je osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja stakla i sličnih predmeta od bilo koje opasnosti osim za štete prouzrokovane prilikom premiještanja i ogrebotina i sličnih optećenja na površini osiguranih stvari.

Ovom polisom se mogu osigurati sve vrste stakala, svijetleće reklame, mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima, stakla na prozorima i vratima stambenog objekata i sl.