Kasko osiguranje plovila

Možete osigurati motorne čamce, glisere, jahte, skutere, jedrilice kao i mala plovila bez motornog pogona.
Osiguran je trup plovila sa obaveznom opremom, pogonskim motorima / jedrima, kao i sva dodatna oprema navedena u polisi.

Odaberite,
Puno kasko pokriće da se zaštitite od gotovo svih šteta koje mogu nastati na plovilu uključujući i potpuni gubitak plovila, usled brojnih pomorskih rizika kao što su:
Plovidbena nezgoda (sudar,udar, nasukanje, udar u dno, potonuće, prevrnuće i sl.), nevrijeme uključujući udar groma, poplavu i plimni talas, požar, eksplozija i zemljotres, provalna kradja ili otmica cijelog plovila, zlonamjerni postupci trećih lica, nemarnosti brodoupravljača, udara kopnenog prevoznog sredstva, pada letilice ili drugih predmeta, oštećenja ili uništenja čamca pri ukrcaju, prekrcaju ili premiještanju tereta, goriva ili drugih predmeta, Ili samo,

Potpuni gubitak da se zaštitite od šteta nastalih zbog potonuća, potpunog uništenja, nestanka ili trajnog oduzimanja cijelog plovila.

Sa polisom kasko osiguranja vaše plovilo je osigurano i tokom boravka u ljetnjem ili zimskom spremištu, tokom raspreme, tokom uobičajenih boravaka u marini ili u brodogradilištu radi održavanja, servisiranja ili popravki.

Sa nama ne morate brinuti ni o troškovima koji su neposredno prouzrokovani osiguranim slučajem, troškovima spašavanja, utvrđivanja i likvidacije štete, nagrada za spašavanje, jer su svi uključeni u osiguravajuće pokriće.

Imate mogućnost da ugovorite i osiguranje:
- Plovila tokom davanja u najam,
- Za vrijeme takmičenja i regata,
- Za vrijeme prevoza kopnom,
- Putnika i posade,
- Nadoknadu troškova vađenja ili uklanjanja potopljenog plovila,
- Posebne opreme na plovilu.

Za svakog savjesnog vlasnika plovila obezbjedjujemo bonus na premiju!