Osiguranje vlasnika/korisnika plovila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

Zaključenjem ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju, vlasnik odnosno korisnik plovila dužan je da zaključi polisu osiguranja od odgovornosti za štetu koju pričini trećim licima, nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i smrti (nematerijalne štete).

Ukoliko vlasnik/korisnik plovila nema zaključeno ovo osiguranje ne može dobiti dozvolu za plovidbu.

Najniže osigurane sume (gornja granica obaveze osiguravajućeg društva u slučaju nastanka štete) za pojedinu vrstu plovila su odredjene Zakonom.

Premija osiguranja zavisi od vrste plovila i snage motora, a utvrdjuje se na osnovu jedinstvene, zajedničke tarife koja važi za sva osiguravajuća drušva registrovana u Crnoj Gori.

Primjer jednogodišnje premije za obavezno osiguranje odgovornosti vlasnika jahti, glisera i hidroglisera sa sumom osiguranja od 200.000,00 €.

 

Snaga svih motora u kW(KS)

Namjena

Sport i razonoda

Najam (Čarter)

 - do 30 kW (41 KS)

64,17 €

128,33 €

 - iznad 30 do 50 kW (68 KS)

77,00 €

154,00 €

 - iznad 50 do 74 kW (100 KS)

115,33 €

231,00 €

 - iznad 74 do 110 kW (150 KS)

143,53 €

287,32 €

 - iznad 110 do 147 kW (200 KS)

192,50 €

385,00 €

 - iznad 147 do 221 KW (300 KS)

241,27 €

482,53 €

 - iznad 221 do 294 kW (400 KS)

259,23 €

518,47 €

 - iznad 294 do 368 kW (500 KS)

290,03 €

580,07 €

 - iznad 368 Kw

325,97 €

651,93 €

Ukoliko se posebno ugovori, omogućavamo vam da:
- zaključite osiguranje sa sumom osiguranja većom od zakonski propisane,
- se osigurate od odgovornosti za štete na stvarima trećih lica
- se osigurate za štete koje prouzrokuje skijaš na vodi ili neki drugi vučeni predmet,
- da osigurate odgovornost tokom regate.