Autokasko

Dosta novca izdvojite da biste se osjećali udobno I sigurno na cesti, zato unaprijed povedite računa i o nepredvidivim situacijama koje vas mogu skupo koštati. Zaključite polisu kasko osiguranja  zaštitite svoje vozilo od mnoštva rizika I odaberite:

► Potpuno kasko osiguranje

► Djelimično kasko osiguranje

► Mnoga dopunska osiguranja 

Potpunim kasko osiguranjem vozila obuhvaćena je osiguravajuća zaštita od uništenja i oštećenja vozila, njegovih sastavnih djelova i druge nestandardne dopunske opreme (ukoliko je posebno ugovoreno), nastankom sljedećih rizika:

  1. Saobraćajna nezgoda,
  2. Oštećenja prouzrokovana iznenadnim termičkim ili hemijskim djelovanjem spolja,
  3. Pad ili udar nekog predmeta,
  4. Požar,
  5. Udar groma,
  6. Eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije,
  7. Oluja,
  8. Grad,
  9. Sniježna lavina, kao i pad snijega i leda na vozilo,
10. Pad vazdušne letilice,
11. Manifestacije ili demonstracije,
12. Zemljotres, ukoliko je seizmografski registrovan,
13. Zlonamjerni postupci ili obijest trećih lica,
14. Oštećenje tapacirunga u vozilu prilikom pružanja pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnim  nezgodama ili na drugi način,
15. Namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mjere preduzete za  smanjenje ili otklanjanje štete,
16. Rizik opasnosti od poplave, bujice i visoke vode,
17. Osiguranjem je obuhvaćena i opasnost od potapanja vozila.

U slučaju saobraćajne nezgode nadoknadićemo sve štete koje nastanu i usled:

► oštećenja vozila prilikom spašavanja (izvlačenja),

► nestanka stvari koje čine dio vozila,

► prevoz ili vuče vozila do najbliže radionice, koja može da izvrši nužnu ili konačnu opravku. Ukoliko je ekonomski opravdano, osiguravač može odobriti prevoz vozila i do mjesta prebivališta,

► čišćenje mjesta nezgode (prevoz ostatka vozila),

► oštećenja u vozilu zbog prodiranja kiše ili snijega poslije nastanka štete.

Djelimično kasko osiguranje:

Osiguran je lom i oštećenje svih stakala na vozilu, izuzev stakla na svijetlima i ogledalima.
Pokrivene su štete nastale usled nekog od rizika koji je obuhvaćen i potpunim kasko osiguranjem, kao i usled pogonske štete.

Kao dopunsko osiguranje, mogu se zaključiti sledeća osiguranja:

1. Krađa (provalne krađe, razbojničke krađe, razbojništva i prevare), osim za motocikle.
Dopunski rizik krađe vozila može se zaključiti do visine novonabavne vrijednosti vozila, odnosno stvarne vrijednosti vozila u momentu zaključenja ugovora, ali ne više od odobrene sume za potpuno kasko osiguranje uz obavezno učešće u svakoj šteti od 20% od ugovorene sume osiguranja. 
2. Utaja od strane lica kome je vozilo povjereno, odnosno iznajmljeno radi vožnje od strane agencije registrovane za iznamljivanje vozila ili za vozilo dato u lizing uz obavezno učešće od 20% od ugovorene sume osiguranja.
3. Reklamni i drugi natpisi na vozilu
4. Prtljag u autobusima

Važno je znati

Dopunsko osiguranje rizika krađe i utaje vozila zaključuje se uz potpuno kasko osiguranje u trajanju od najmanje jedne godine. 
Ukoliko se u toku trajanja osiguranja promijeni vlasnik osiguranog vozila, pravo i obaveze iz ugovora o osiguranju ne prelaze na novog korisnika, a premija za preostali period osiguranja vraća se osiguraniku, ukoliko u proteklom periodu osiguranja nije imao prijavljenu ili naplaćenu štetu.
Vrijednost osigurane stvari predstavlja osnovicu za obračun premije pri zaključivanju ugovora o osiguranju i osnovicu za utvrđivanje naknade štete.
Premija osiguranja zavisi od namjene i vrijednosti vozila. 
Savjesni osiguranik koji u proteklom periodu nije imao šteta će biti nagradjen umanjenjem premije čak i do 50% u odnosu na početnu.
Prenos ili proširenje bonusa vrši se sa jednog vozila na drugo vozilo istog vlasnika (osiguranika) ili članova uže porodice koji žive sa njim u istom domaćinstvu.

Omogućavamo vam da se opredijelite za moguće učešće u svakoj šteti (sa 10% ili 20%), ili da prepustite osiguravajućoj kući da u cjelosti nadoknadi nastalu štetu, što će dijelom I opredijeliti cijenu osiguranja (premiju).
Usled jako dobre poslovne saradnje sa lizing i autokućama omogućavamo vam posebne uslove osiguranja ukoliko je vozilo kupljeno na lizing.
Obezbjedjujemo plaćanje premije u ratama i to beskamatno, putem trajnog naloga preko svih crnogorskih banaka.