Odgovornost proizvodjača za proizvode

Za preduzeća koja proizvode finalne proizvode ili sastavne dijelove za prodaju na tržištu, postaje sve značajnije osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode. Osiguravajuće društvo garantuje za štetu zbog građansko-pravnih odštetnih zahtjeva, koje treće osobe ostvaruju u odnosu na osiguranika zbog nesreće, do koje je došlo zbog greške u proizvodima osiguranika. Osigurana je odgovornost za štetu zbog proizvoda, čija posljedica su tjelesne povrede, oštećenje zdravlja ili smrt, kao i uništenje ili nestanak stvari. Uzroci štete proizlaze iz grešaka u materijalu, od kojeg je proizvod izrađen, konstrukcijskih grešaka Itd.