Autoodgovornost

Polisom osiguranja od autoodgovornosti smo osigurali našu odgovornost za štetu koju upotrebom motornog vozila pričinimo trećim licima. To bi značilo da bilo koju štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila a koje je osigurano od auto-odgovornosti neće platiti on, već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu. 

Pored toga što Osiguranje od autoodgovornosti omogućava oštećenom da zahtijeva odštetu direktno od osiguravajuće kuće koja je izdala polisu, prouzrokovača štete oslobadja od materijalnog opterećenja zbog štete koju je prouzrokovao. 

Osiguravajuća kuća je dužna da nadoknadi štetu koja se desila zbog tjelesnih povreda, oštećenja zdravlja I smrti nekog lica ili uništenja ili oštećenja stvari. 

Važno je znati

Osiguranik gubi pravo iz osiguranja ukoliko upravlja vozilom bez propisane dozvole ili ukoliko je u momentu nastanka saobraćajne nezgode bio pod uticajem alkohola, droga i drugih narkotika. 

Osiguranje od autoodgovornosti imaju obavezu ugovoriti svi vlasnici/korisnici motornih vozila prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju. 

Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravajućeg društva u slučaju nastale štete i ona je propisana zakonom.

Premija osiguranja zavisi od namjene vozila, snage motora i registarskog područja u kojem je vozilo registrovano.   

Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potrebna je Zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Crnoj Gori. 

Što je Zelena karta?

Zelena karta osiguranja je potvrda da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i Zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

Šta se dešava u slučaju da prouzrokujete štetu vozilom koje nije vaše vlaništvo?

Bitno je naglasiti da se osiguranje autoodgovornosti vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja. Drugim riječima, potencijalnu štetu će nadoknaditi osiguravajuća kuća kod koje ste kupili polisu autoodgovonosti za vozilo koje je prouzrokovalo štetu bez obzira ko je njime upravljao.

Ukoliko se promijeni vlasnik odnosno korisnik vozila, polisa osiguranja je i dalje na snazi. 

Da li su pokriveni odstetni zahtjevi vozača?

Omogućavamo proširenje osiguravajućeg pokrića uz plaćanje dodatne premije, kojim su pokriveni i odštetni zahtjevi vozača koji je izazvao udes. 

 

AO Plus osiguranje

Osiguranjem automobilske odgovornosti motornog vozila kojim je prouzrokovana šteta osiguranjem su pokrivena sva treća lica od posledica nesrećnog slučaja. Osiguranjem nije pokriven jedino vozač tako osiguranog vozila.  

Zbog toga Vam predlažemo osiguranja vozača od tjelesnih povreda – AO plus koje pokriva pravno priznatu štetu koju je pretrpio vozač osiguranog vozila u slučaju kada je za saobraćajnu nezgodu kriv on sam.

U slučaju smrti vozača usled saobraćajne nezgode, naknada iz osiguranja se isplaćuje njegovim zakonskim naslednicima.

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Zbog visokih troškova rijetko se odlučujemo da angažujemo advokata, pa se često dogodi da ne ostvarimo sva prava koja nam pravni propisi inače omogućavaju. Osiguranje pravne zaštite omogućava da zastupanje svojih interesa prepustite stručnjacima.

Osiguranje pravne zaštite zbog korišćenja vozila pokriva troškove zastupanja u kaznenim postupcima i postupcima kod sudije za prekršaje. 

Pokriveni su i troškovi ostvarivanja odštetnih zahtjeva za štete u vezi sa saobraćajnom nezgodom te troškovima obrane od odštetnih zahtjeva drugih osoba.

Osiguranjem pravne zaštite, osim ugovarača osiguranja i vlasnika vozila, osiguranjem su pokriveni još i vozač i putnici u osiguranom automobilu.